Lees de stemregels hieronder

Deze algemene voorwaarden samen met eventuele specifieke regels die zijn uiteengezet in mededelingen van de wedstrijd (zoals hieronder gedefinieerd) zijn de wedstrijdregels ('Reglement") en zijn van toepassing op wedstrijden ("Wedstrijd") in elke MUXE BV / CcS gerelateerde internetseries tenzij anders vermeld. Door deel te nemen aan een wedstrijd, stemmen deelnemers ermee in zich aan deze regels te houden.

Deelname aan een wedstrijd mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met de gespecificeerde instructies voor deelname die in print of online worden gepubliceerd in combinatie met de wedstrijd.

Het is niet toegestaan ​​om deel te nemen aan meerdere teams. Het is ook niet toegestaan ​​om van team te wisselen. Nadat u het team hebt geselecteerd en door de teamkapitein bent goedgekeurd. Het is ook niet toegestaan ​​om meerdere keren lid te worden. We zullen alle verbindingen controleren bij het aanmaken van meerdere accounts, registratiegegevens of dergelijke pogingen.

Er is slechts één inzending per persoon per wedstrijd toegestaan (behalve wanneer in de aankondiging van de wedstrijd staat dat meer dan één inzending kan worden ingediend) en elke deelnemer die meer dan het toegestane maximum binnengaat, wordt gediskwalificeerd. Tenzij anders aangegeven, worden fotokopieën van toegangscoupons niet geaccepteerd. Wanneer een winnaar is geselecteerd en MUXE BV ontdekt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de winnaar meer dan één Inzending heeft gedaan, behoudt MUXE BV zich het recht voor om een ​​alternatieve winnaar te selecteren. Elke verdere winnaar wordt op dezelfde criteria geselecteerd als de oorspronkelijke winnaar en is onderworpen aan deze regels.

Ook al kunnen we de toekomst niet voorspellen en eventuele onverwachte oorzaken in het leven kunnen uw beschikbaarheid bepalen. We hopen dat alle betrokken mensen begrijpen dat het aantal teams en betrokken spelers beperkt is. We hopen daarom dat iedereen het spel respecteert en zijn team volledig ondersteunt. Teamkapiteins kunnen besluiten om teamleden te zuiveren in het geval ze: Zich aan de regels houden, niet helpen met de vereisten of slecht niet-ondersteunend gedrag vertonen.

Wederzijds respect voor alle andere betrokken mensen, teamcaptains / teamleden en of betrokken gemeenschapsondersteuning / teamleden is een van de belangrijkste regels in deze competitie.

Prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-terugbetaalbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contante alternatieven, geheel of gedeeltelijk. Dit geldt ook voor aankopen die tijdens de wedstrijd zijn gedaan voor extra teampunten.

We verwachten dat iedereen de regels respecteert en het vereiste gedrag volgt.

De redactie behoudt zich het recht voor om de regels die van toepassing zijn op een wedstrijd te wijzigen of om een ​​wedstrijd op elk gewenst moment en om welke reden dan ook nietig te verklaren. In het geval dat een wedstrijd zo ongeldig is, worden alle inschrijfkosten geretourneerd.

In het geval van een fout van welke aard dan ook, veroorzaakt of duidelijk of anderszins die een competitie op enigerlei wijze beïnvloedt, behouden editors zich het recht voor de competitie te beheren alsof de fout niet is opgetreden. Waar Editors het passend en / of haalbaar achten, zal Reach de deelnemers op de hoogte stellen van de fout en deze corrigeren via de kranten of via een ander geschikt medium.

Winnaars kunnen worden gevraagd om deel te nemen aan promotionele activiteiten en MUXE BV behoudt zich het recht voor om de namen en adressen van winnaars in elke publiciteit te gebruiken, zowel op papier als online.

TOP
X