MUXE Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op: januari 17, 2018

De informatie op de https://www.muxe.io-website (de "Service") is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

MUXE Real Estate aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

MUXE Real Estate kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. MUXE Real Estate behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

MUXE Real Estate garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Externe links disclaimer

De website www.muxe.io kan links naar externe websites bevatten die niet worden aangeboden of worden onderhouden door of op enige wijze zijn gelieerd aan MUXE Real Estate

Houd er rekening mee dat MUXE Real Estate de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

TOP
X