MUXE EULA-overeenkomst

Eindgebruikerslicentieovereenkomst ("EULA-overeenkomst")

Laatst bijgewerkt op: januari 17, 2018

Lees deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA-overeenkomst") zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klik, terwijl u MUXE Real Estate Blockchain Powered Tokenized Technology ("Toepassing") downloadt of gebruikt.

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken en de Applicatie te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (hetzij een individu of een enkele entiteit) en MUXE Real Estate en deze is van toepassing op uw gebruik van de Applicatie die door MUXE Real Estate aan u ter beschikking is gesteld.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord" en download of gebruik de Toepassing niet.

De Applicatie is gelicentieerd, niet verkocht, door MUXE Real Estate voor gebruik strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Vergunningen

MUXE Real Estate verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Applicatie uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te downloaden, installeren en gebruiken, in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

beperkingen

U stemt ermee in dat niet te doen, en u staat anderen niet toe om:

de Applicatie te licentiëren, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of op andere wijze commercieel exploiteren of de Applicatie beschikbaar stellen aan een derde partij.

Kopieer of gebruik de Applicatie voor elk ander doel dan toegestaan ​​is in de bovenstaande sectie 'Licentie'.

wijzigen, afgeleide werken maken, demontage, decoderen, reverse compileren of reverse engineeren van elk onderdeel van de applicatie.

enige eigendomsverklaring (inclusief enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) van MUXE Real Estate of aan haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de Applicatie verwijderen, wijzigen of verdoezelen.

Third-Party Services

De Applicatie kan content van derden (inclusief data, informatie, applicaties en andere productdiensten) weergeven, opnemen of beschikbaar maken of links naar websites of services van derden ("Services van Derden") aanbieden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat MUXE Real Estate niet verantwoordelijk is voor Diensten van Derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. MUXE Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of een andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Services van derden en koppelingen daarvoor worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u hebt toegang tot en gebruik ze volledig op uw eigen risico en met inachtneming van de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of MUXE Real Estate wordt beëindigd.

MUXE Real Estate kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden ook opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving door MUXE Real Estate, in het geval dat u niet voldoet aan enige bepaling van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de Applicatie en alle kopieën daarvan van uw mobiele apparaat of van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst staakt u elk gebruik van de Applicatie en verwijdert u alle kopieën van de Applicatie vanaf uw mobiele apparaat of vanaf uw computer.

Beëindiging van deze EULA-overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van MUXE Real Estate in rechte of in billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van enige van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

Wijzigingen in deze EULA-overeenkomst

MUXE Real Estate behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte brengen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door toegang te blijven houden tot onze Applicatie of deze te gebruiken nadat herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de toepassing te gebruiken.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving, met uitzondering van de conflictregels, is van toepassing op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Applicatie. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale, nationale of internationale wetten.

CONTACT INFORMATIE

Neem contact met ons op als u vragen over deze overeenkomst hebt.

Volledige EULA-overeenkomst

De EULA-overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en MUXE Real Estate met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en MUXE Real Estate.

U kunt onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van MUXE Real Estate gebruikt of koopt, die MUXE Real Estate u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

TOP
X