algemene voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op: januari 17, 2018

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden") bepalen uw relatie met de https://www.muxe.io-website (de "Service") van Muxe Real Estate Tokenized Cryptocoin ("ons", "wij") , of "onze").

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot de Service of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Service beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om elke creditcard (en) of andere betaalmethode (s) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van de Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als wordt vermoed dat sprake is van fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We zijn ons aanbod aan producten en diensten voortdurend aan het updaten op de Service. De producten of services die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd worden geprijsd, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het updaten van informatie over de Service en bij onze advertenties op andere websites.

We kunnen en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

accounts

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste autorisatie, of een naam die anders beledigend, vulgair of obsceen.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Muxe Real Estate Tokenized Cryptocoin.

Muxe Real Estate Tokenized Cryptocoin heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Muxe Real Estate Tokenized Cryptocoin niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening een materiaal is, zullen we proberen om dit ten minste 30 dagen op te geven voordat nieuwe bepalingen van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door door te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Service nadat deze wijzigingen van kracht zijn, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met gebruik van de Service.

Contact

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

TOP
X